Disclaimer

De informatie die door Eurolangues op deze website wordt getoond is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid kunnen wij niet op elk moment instaan. Wij kunnen zonder enige aankondiging de informatie ook wijzigen.

Eurolangues aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Wij stellen alles in het werk om misbruik te voorkomen, maar zijn niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via Internet worden verspreid.

Verwijzingen naar websites die niet door Eurolangues worden onderhouden zijn informatief. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot die websites. Hoewel we zorgvuldig zijn in onze doorverwijzing, staan we niet in voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren van andere websites.

De inhoud van deze website is eigendom van Eurolangues. Alle auteursrechten berusten eveneens bij Eurolangues. Het Nederlands recht is van toepassing.

Als rechthebbende behouden wij ons alle rechten voor met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen teksten, foto’s, logo's, handelsmerken en grafisch materiaal. Het is u voor u als bezoeker niet toegestaan om informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Eurolangues.

Door deze website te bekijken en de informatie die wij daarop bieden te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden en beperkingen zoals we die in deze disclaimer hebben verwoord.