Algemiene betingsten

Wy fine it wichtich om op in noflike en profesjonele wize saken te dwaan. Dêr hearre wat ús oanbelanget algemiene betingsten by en gedrachskoades.

Nederlânske Rie foar Trening en Oplieding (NRTO)
Eurolangues hantearret de algemiene betingsten en gedrachskoades fan de NRTO.

Spesifike betingsten

Foar dielname oan de hjirnei neamde trenings binne de neikommende NRTO Algemiene betingsten foar konsuminten foar Partikulier Underwiis en Opliedings en de algemiene betingsten praktyske trenings fan tapassing:

  • Kommersjele trening Frânsk, Dútsk, Ingelsk, Spaansk
  • Frânsk, Dútsk Ingelsk foar tillefonistes/resepsjonistes
  • Frânsk, Dútsk, Ingelsk foar sekretaressen
  • Frânsk, Dútsk, Ingelsk foar toerisme Sjoch foar de ynhâld fan dy trenings by praktyske trenings

Klanttefredenens

Wy ynvestearje graach yn ús relaasjes en besteegje in soad soarch oan de kwaliteit fan ús tsjinstferliening. Dochs kin it barre dat jo net tefreden binne. Lit it ús witte. Wy sykje graach nei in passende oplossing. Mocht dat net slagje, dan kinne jo kontakt sykje mei de Kommisje fan skelen Partikulier Underwiis. Lês de klachteregeling

Lês ek kwaliteitssoarch

Kontakt

Wy steane jo graach te wurd!
Skilje: +31(0)58 288 1314 of
folje it kontaktformulier yn.