Individuele training

Eurolangues biedt maatwerk. Dat laten we bij uitstek zien in de individuele taaltraining. Bij de opzet, omvang, planning, inhoud en uitvoering kunnen we maximaal inspelen op de wensen en behoeften van die ene specifieke cursist. Daarbij zoeken we aansluiting bij de functie, de taken, de persoonlijke leerstijl en de interesse.

Professionele aanpak

In een oriënterend gesprek bespreken we de zakelijke randvoorwaarden. Daarna gaat één van onze taaltrainers in gesprek met de cursist. Onderdelen die aan bod komen:

 • opbouw en omvang van de training, evaluatiemomenten
 • keuze voor een intensieve training in een beperkte periode of een gespreide training
 • intake met de cursist
 • eindniveau bepalen in de gewenste taal
 • vaardigheden vaststellen: lezen, luisteren, schrijven en/of spreken Lees ook kwaliteitszorg

Europees Referentiekader (ERK)

Om tot de juiste niveaubepaling te komen maken we gebruik van de specificaties
die zijn opgesteld door de Raad van Europa. Bekijk het overzicht van A1- tot C2-niveau

Inhoud training?

Wij stellen de training in overleg met u samen, bijvoorbeeld:

 • telefoneren, e-mailverkeer
 • deelname vergadering/congres
 • vaktaal onder de knie krijgen
 • handleidingen leren lezen
 • onderhandelen, presentatie verzorgen
 • ontspannen (verkoop)gesprek kunnen voeren
 • goed functioneren bij een kwaliteitsaudit
 • meedraaien in een internationaal project
 • zelfredzaam zijn bij stationering in het buitenland

Praktische zaken

Een individuele training op maat wordt gegeven op de locatie van de klant, bij Eurolangues in Leeuwarden of op een locatie naar wens. Met 30 lesuren kan een cursist een niveau verder komen dan het niveau waarmee hij of zij instapt. Bij een intensieve training worden de lesuren in een korte periode gegeven. Kiest u voor een gespreide training dan wordt er 2 à 3 uur per week lesgegeven over een periode van 10 à 15 weken. Data en tijden worden altijd afgestemd op de agenda van de cursist. Wij verzorgen trainingen op maat in het Fries, NT2, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Indonesisch, Russisch, Thai, Birmees en Chinees. Andere talen op aanvraag.

Taalmateriaal en werkvormen

We overleggen hierover met de cursisten:

 • vakjargon van het bedrijf en de sector
 • films, internet, audiovisuele middelen die aansluiten bij de interesse
 • moderne lesmethoden, kranten en tijdschriften
 • case studies, gesprekken, verschillende oefeningen
 • noodzakelijke kennis land/volk/cultuur Lees ook online-learning

Groepstraining op maat en meer

Gaat uw voorkeur uit naar een groepstraining? Lees groepstraining op maat
Gaat één van uw medewerkers met zijn gezin naar het buitenland? Lees family-training
Wilt u informatie over het taalniveau van een sollicitant of medewerker? Lees taalniveaucheck

'Onze producttechnoloog uit Peru kon zich wel redden na een algemene training Nederlands, maar collega's begrepen haar vaak niet. Een individuele training van Eurolangues bood uitkomst. Ze kreeg persoonlijke feedback op e-mails en rapporten, werkte intensief aan haar uitspraak, breidde haar woordenschat uit en optimaliseerde haar schrijfvaardigheid. Ze heeft zelfvertrouwen gekregen, kan zich goed redden en doet actief mee in vergaderingen.'
Een opdrachtgever in de technische sector.

'Cursisten leren veel makkelijker als ze de lessen op hun eigen manier mogen invullen.'
Lucia, taaltrainer Eurolangues

Contact

Wij staan u graag te woord!
Bel: +31(0)58 288 1314 of
vul het contactformulier in.